Standard wykonania renowacji okien i drzwi

Poniżej wypunktowaliśmy co zawiera standard wykonywanej przez nas renowacji stolarki okiennej od strony zewnętrznej.

Opis standardu

  • zabezpieczenie przed ubrudzeniem zewnętrznych glifów i parapetów/tarasu,
  • zabezpieczenie pozostałej niemalowanej części stolarki,
  • usunięcie silikonu z przyszybia,
  • usunięcie zniszczonej powłoki lakierniczej,
  • szpachlowanie zarysowań, pęknięć i ubytków w drewnie,
  • przygotowanie powierzchni ram pod nowe warstwy wykończeniowe (impregnat*, podkład, międzywarstwa*, lakier nawierzchniowy),
  • naniesienie nowych powłok malarskich metodą tradycyjną lub natryskową,
  • położenie nowego silikonu w przyszybiu,
  • smarowanie i regulacja okuć.

* tylko w przypadkach gdy jest to konieczne lub wskazane.